Ostrzeżenie
  • EU e-Privacy Directive

    This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

    View e-Privacy Directive Documents

    You have declined cookies. This decision can be reversed.

Szkolenie z udzielania pierwszej pomocy

Oferujemy Państwu przeprowadzenie szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej zgodnie z zasadami Europejskiej Rady Resuscytacji.

Szkolenie udzielania pierwszej pomocy przeprowadza doświadczony ratownik medyczny posiadający wymagane kwalifikacje i doświadczenie. Wykłady prowadzone są w sposób zrozumiały i przystępny dla słuchaczy, tak aby po odbytym szkoleniu umieli wykorzystać zdobytą wiedzę o udzielaniu pierwszej pomocy osobom poszkodowanym. Posiadanie podstawowej wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy może uratować życie osobie która jej potrzebuje, a także decyduje o dalszych jej losach, nawet wtedy, gdy jest pod opieką personelu medycznego.

Szkolenia przeciwpożarowe

Przeprowadzamy szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej, prowadzenia ewakuacji, zachowania się w trakcie pożaru oraz użycia podręcznego sprzętu gaśniczego (gaśnic i hydrantów).

Organizujemy także praktyczne szkolenia z użyciem podręcznego sprzętu gaśniczego.

Przepisy z zakresu ochrony przeciwpożarowej jakie są zawarte w Ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Ochronie Przeciwpożarowej (jedn. tekst: Dz.U. z 2002 r. nr 147 poz. 1229), która zobowiązuje właściciela lub administratora obiektu do zapoznania swoich pracowników z obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi. Ponadto najnowsze przepisy wymagają na pracodawcach wyznaczenia osoby odpowiedzialnej na terenie zakładu lub jakiejkolwiek firmy za sprawy przeciwpożarowe. Osoby takie powinny odbyć szkolenie p.poż na którym uzyskają podstawową wiedzę dotyczącą użycia podręcznego sprzętu gaśniczego gaśnic i hydrantów, przeprowadzenia ewakuacji i umiejętność podejmowania działań gaśniczych do czasu przyjazdu Państwowej Straży Pożarnej.

Szkolenia przeciwpożarowe praktyczne i teoretyczne przeprowadzane są przez wykwalifikowanych specjalistów i inspektorów przeciwpożarowych. Nasi wykładowcy posiadają doświadczenie uzyskane w trakcie wieloletniej służby, a także w trakcie zdobywania kwalifikacji zawodowych. Po zakończeniu części teoretycznej szkolenia p.poż pokazujemy jak praktycznie wykorzystać zdobytą wiedzę bezpośrednio na powierzchniach zajmowanych przez Państwa firmę, by jak najlepiej przygotować pracowników na ewentualność zagrożenia pożarowego.

Szkolenie BHP

Oferujemy kompleksową usługę z zakresu obowiązków BHP narzuconych przez Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. (Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860) w sprawie szkolenia w dziedzinie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Dokonujemy szkoleń BHP zarówno dla małych firm posiadających kilku pracowników, jak i dla dużych firm i zakładów posiadających od kilkudziesięciu do kilkuset pracowników. Szkolenia BHP przeprowadzane są zarówno na miejscu u pracodawcy, jak i również w salach wykładowych wyznaczonych przez naszych szkoleniowców BHP. Terminy i sposoby przeprowadzania szkoleń BHP ustalane są indywidualnie dla każdego zakładu pracy uwzględniając charakter i godziny pracy.

Ponadto pragniemy zaznaczyć, że sposoby i formy podejmowanych szkoleń BHP są elastyczne i zależą wyłącznie od Państwa indywidualnych potrzeb.