Ostrzeżenie
 • EU e-Privacy Directive

  This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

  View e-Privacy Directive Documents

  You have declined cookies. This decision can be reversed.

Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych

Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych jest osobą posiadającą stosowne uprawnienia nadane przez Komendanta Głównego PSP. Aby uzyskać uprawnienia rzeczoznawcy należy spełnić dwa warunki: posiadać min. 5 lat praktyki oraz zdać państwowy egzamin pisemny i ustny przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Komendanta Głównego PSP. Zakres wiedzy rzeczoznawców ds. zabezpieczeń ppoż. podlega weryfikacji w okresach pięcioletnich. Istotą powołania do życia funkcji rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych było zapewnienie nadzoru nad prawidłowym stosowaniem przepisów przeciwpożarowych w projektach budowlanych  i instalacyjnych. W chwili obecnej, projekty większych obiektów wymagają obligatoryjnego uzgodnienia rzeczoznawcy, natomiast inne mogę być zatwierdzane dobrowolnie. Niezbędne jest również opiniowanie projektów instalacji przeciwpożarowych.

Rzeczoznawcy opracowują również wszelkiego rodzaju ekspertyzy, audyty i opinie z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Pomoc rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych jest niejednokrotnie niezbędna przy rozstrzyganiu sytuacji niejednoznacznych i bardziej złożonych.
Nasza firma oferuje Państwu pełen zakres usług związanych z zakresem uprawnień rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, m.in.:
 • uzgadnianie dokumentacji projektowej obiektów pod względem zgodności z wymaganiami przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
 • uzgadniane dokumentacji projektowej instalacji przeciwpożarowych, 
 • weryfikacja dokumentacji projektowej,
 • opracowanie ekspertyz z zakresu ochrony przeciwpożarowej, w tym w zakresie odstępstw od obecnie obowiązujących przepisów,
 • opiniowanie rozwiązań technicznych z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
 • doradztwo z zakresu ochrony przeciwpożarowej.