Ostrzeżenie
 • EU e-Privacy Directive

  This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

  View e-Privacy Directive Documents

  You have declined cookies. This decision can be reversed.

Ekspertyzy przeciwpożarowe

Ekspertyzy przeciwpożarowe są niejednokrotnie wymagane przy przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub zmianie sposobu użytkowania obiektów istniejących. Ekspertyzy ppoż. możemy podzielić na odnoszące się do wymagań w zakresie warunków techiczno - budowlanych oraz do innych przepisów przeciwpożarowych.

Nasza firma oferuje wykonanie ekspertyz technicznych z zakresu ochrony przeciwpożarowej w trybie:

 • §2 ust. 2 i 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 
 • §1 ust. 2 rozporządzenia MSWiA z dnia 7.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

 

Opracowujemy dokumentację i występujemy w imieniu inwestorów do Komendantów Wojewódzkich PSP w sprawach dotyczących zaopatrzenia w wodę i dróg pożarowych w trybie:

 • §8 ust. 3 rozporządzenia MSWiAz dnia 24.07.2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych,
 • §13 ust. 4 rozporządzenia MSWiAz dnia 24.07.2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych.

Oferujemy również wykonanie dokumentacji i wystąpienie do Komendantów Wojewódzkich PSP w sprawach odstępstw od przepisów dotyczących obiektów związanych z przemysłem petrochemicznym, w tybie §3 ust. 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki  z dnia 21.11.2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie.