Ostrzeżenie
 • EU e-Privacy Directive

  This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

  View e-Privacy Directive Documents

  You have declined cookies. This decision can be reversed.

Konserwacja i legalizacja gaśnic

Każda gaśnica lub inne urządzenie gaśnicze w celu prawidłowego działania wymaga okresowych przeglądów, konserwacji i ewentualnych remontów. Uwarunkowane jest to zarówno przepisami prawa (§3.3. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów Dz. U. Nr 109 P0oz. 719, jak i wymaganiami technicznymi producentów sprzętu przeciwpożarowego. Brak oznakowania i dokumentów stwierdzających przeprowadzenie konserwacji i legalizacji gaśnic jest podstawą nałożenia grzywny przez kontrolującego obiekt. W przypadku pożaru firma ubezpieczeniowa może nie wypłacić odszkodowania za szkody wyrządzone przez pożar.

Legalizacji i przeglądom podlegają;

 • Gaśnice proszkowe GP
 • Gaśnice śniegowe GS
 • Gaśnice wodno – pianowe GW i GWG
 • Agregaty proszkowe AP
 • Koce gaśnicze

Koniecznością jest także dokonywanie legalizacji gaśnic samochodowych. Posiadanie aktualnej legalizacji nie gwarantuje, że gaśnica zadziała i ugasimy nią pożar, ale brak aktualnej legalizacji niesie za sobą wiele konsekwencji, z których na co dzień nie zdajemy sobie sprawy. Brak legalizacji gaśnicy podczas kontroli drogowej może skutkować kosztownym mandatem. Natomiast w przypadku, gdy ubiegamy się o odszkodowanie za zniszczenia spowodowane nawet niewielkim pożarem samochodu, a nasza gaśnica nie miała aktualnej legalizacji, rzeczoznawca ubezpieczyciela może zakwestionować wypłacenie odszkodowania.

Większość producentów gaśnic dostępnych na polskim rynku daje gwarancję na prawidłowe działanie gaśnicy przez 5 lat od daty produkcji, pod warunkiem dokonywania przeglądów i legalizacji nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy. Po upływie pięcioletniego okresu od daty produkcji należy dokonać remontu gaśnicy lub wymienić ją na nową. W przypadku remontu zbiorników gaśnic powyżej 4 kilogramów, dodatkowo konieczne jest wykonanie badania przez Urząd Dozoru Technicznego. Po wykonaniu remontu gaśnica zyskuje ważność na takich samych warunkach jak gaśnica nowa. Innym przypadkiem są gaśnice śniegowe które posiadają ważność 10 lat od daty produkcji, oraz agregaty proszkowe które podlegają dodatkowo odrębnym przepisom UDT.

Czas potrzebny na legalizację jednej gaśnicy to tylko kilka minut. Czas ten uzależniony jest od rodzaju gaśnicy, stopnia jej zabrudzenia oraz stanu technicznego. Przeglądy wykonywane są na terenie obiektu, w którym gaśnica jest użytkowana, a potwierdzeniem ich wykonania jest kontrolka na gaśnicy oraz protokół końcowy.

Koszt legalizacji gaśnic uzależniony jest od ilości gaśnic będących na terenie Państwa obiektu i podlega indywidualnej wycenie.

Nasza firma w porozumieniu z Państwem zadba o terminowe przeprowadzenie legalizacji gaśnic oraz o to, aby wszystkie gaśnice będące Państwa własnością posiadały aktualne badania i legalizacje UDT. Ponadto bezpłatnie określimy rodzaj i ilość gaśnic niezbędnych do zabezpieczenia państwa powierzchni zgodnie z wymaganiami przepisów przeciwpożarowych.