Ostrzeżenie
 • EU e-Privacy Directive

  This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

  View e-Privacy Directive Documents

  You have declined cookies. This decision can be reversed.

Badanie wydajności ciśnieniowej hydrantów

Hydranty wewnętrzne, będące wyposażeniem budynku, są pierwszą linią obrony w przypadku pożaru, więc podlegają okresowym kontrolom ciśnienia i wydajności.

Okresowa kontrola hydrantu polega na:

 • Zbadaniu ciśnienia statycznego i dynamicznego w zaworze hydrantowym
 • Zbadaniu wydajności nominalnej za pomocą specjalnego urządzenia z manometrem
 • Sprawdzeniu poprawności zamocowania i połączenia armatury wodnej z zaworem hydrantowym
 • Sprawdzeniu terminu badania ciśnieniowego węża hydrantowego

Wyżej podane wartości normuje:

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2006 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów Dz. U. Nr 80, poz. 563

Szczegółowe wartości wydajności i ciśnienia zawarte są w:

 • PN-EN 671-1 Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne. Hydranty z wężem półsztywnym.
 • PN-EN 671-2 Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne. Hydranty z wężem płasko składanym.
 • PN-EN 671-3 Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne. Część 3: Konserwacja hydrantów wewnętrznych z wężem półsztywnym i hydrantów wewnętrznych z wężem płasko składanym.

Ponadto sprawdzany jest stan techniczny wszystkich podzespołów i elementów składowych hydrantu.

Podczas próby ciśnieniowej badana jest wytrzymałość węża na maksymalne ciśnienie robocze. Węże, które nie przejdą próby badania wytrzymałości powinny zostać wymienione na nowe. W trakcie badania wydajności hydrantów wewnętrznych jak i zewnętrznych spuszczana jest woda pod ciśnieniem, więc przy okazji następuje przepłukanie sieci hydrantowej. Z instalacji zostaje usunięty cały osad, który może spowodować blokowanie i niedrożność zaworu hydrantowego i prądownicy. Węże W – 52 lub węże W - 25, będące elementami składowymi hydrantu, podlegają próbie ciśnieniowej raz na 5 lat.

Po zakończonym badaniu wydajności hydrantów wewnętrznych jak i zewnętrznych dostarczamy Państwu protokół badania wydajności hydrantów. Protokół zawiera charakterystykę hydrauliczną każdego z hydrantów, oraz terminy badania węży hydrantowych.

Nasza firma przeprowadzi dla Państwa także wszelakie remonty i przeróbki hydrauliczne wewnętrznej sieci hydrantowej.