Ostrzeżenie
 • EU e-Privacy Directive

  This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

  View e-Privacy Directive Documents

  You have declined cookies. This decision can be reversed.

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego jest to dokument opracowany dla konkretnego obiektu na podstawie wytycznych zawartych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenów (Dz. U. nr 109 poz. 719).

W opracowaniu znajduje się szereg zagadnień m.in.:

 • Warunki ochrony przeciwpożarowej
 • Sposoby poddawania przeglądom technicznym sprzętu przeciwpożarowego będącego na wyposażeniu obiektu
 • Postępowanie na wypadek powstania pożaru lub innego zagrożenia
 • Sposoby wykonywania prac niebezpiecznych pożarowo, oraz ich zabezpieczenie
 • Sposób wykonywania praktycznej ewakuacji i warunków ewakuacji
 • Zaświadczenia i sposoby zaznajamiania pracowników z treścią Instrukcji

Obecnie obowiązujące w Polsce przepisy nakładają na właścicieli, administratorów i najemców obiektów użyteczności publicznej obowiązek opracowywania Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, jeżeli obiekt spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

 • Jest przeznaczony do wykonywania funkcji:
  – użyteczności publicznej (np. urząd, biura, szkolnictwo, opieka zdrowotna, sklep, bank itp.)
  – zamieszkania zbiorowego (hotel, pensjonat, schronisko, internat, akademik, itp.)
  – produkcyjnych lub magazynowych
  – służących do hodowli inwentarskiej
 • Kubatura brutto budynku przekracza 1000 m3
 • Kubatura brutto budynku służącego do hodowli inwentarza przekracza 1500 m3
 • W przypadku stref pożarowych innych niż budyne (np. place składowe, wiaty itp.) powierzchnia przekracza 1000 m2

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego powinna być aktualizowana raz na dwa lata, a także po każdych zmianach mających wpływ na warunki ochrony przeciwpożarowej. Ponadto opracowana przez nas Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego posiada rzuty kondygnacji na których znajdują się drogi i kierunki ewakuacji wraz z rozmieszczeniem gaśnic i hydrantów.

Firma Fire–Staff sporządzi dla Państwa Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.u. nr 109 poz. 719), lub uaktualni do obecnych wymogów tą, którą obecnie Państwo posiadają.