Usługi BHP

Usługi BHP

Profesjonalna i kompleksowa obsługa bhp, to coś, co pragniemy zaoferować Twojej firmie. Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszą ofertą, obejmującą specjalistyczne usługi bhp. Fire-Staff to kompleksowa obsługa bhp dla firm oraz przedsiębiorstw w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny pracy.
Świadczone przez Nas usługi bhp obejmują:

shield
 • prowadzenie szkoleń BHP w pełnym zakresie (szkolenia wstępne i okresowe)
 • szkolenia z zakresu PPOZ oraz Pierwszej Pomocy Przedmedycznej
 • doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów i zasad BHP
 • pełną obsługę postępowań powypadkowych
 • ocenę i dokumentację ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy
 • okresowe przeglądy stanu BHP  w celu podwyższenia bezpieczeństwa w zakładzie
 • audyty z zakresu BHP i ochrony przeciwpożarowej
 • opracowujemy niezbędne instrukcje, plany ewakuacyjne
 • pomagamy w doborze i zakupie ochron osobistych i sprzętu p.poż.,
 • zapewniamy kompleksową realizację zaleceń służb kontrolujących (PIP, SANEPID)
 • zakładanie wymaganych rejestrów (wypadków, czynników szkodliwych,  chorób zawodowych itp.)
 • nadzór nad prawidłowością i terminowością profilaktycznych badań lekarskich
 • nadzór nad badaniami i pomiarami czynników szkodliwych dla zdrowia
 • zapewniamy pełne doradztwo w zakresie nowowprowadzanych przepisów i norm