Gwarancja bezpieczeństwa potwierdzona certyfikatami!

FIRE-STAFF

Hydranty wewnętrzne – Przeglądy i konserwacja

Hydranty wewnętrzne

Przegląd i konserwacja hydrantów wewnętrznych

Hydranty wewnętrzne to element sieci wodociągowej wewnętrznej. Wykorzystywane są one do poboru wody w tracie walki z pożarami z grupy A (z większych odległości niż przy użyciu gaśnicy). Hydranty wewnętrzne pomagają opanować sytuację, nim ta wymknie się spod kontroli (jeszcze w zarodku). Mogą one służyć też do dogaszania pogorzelisk.

Uwaga! Hydranty wewnętrzne powinny zostać oznakowane zgodnie z Polską Normą. Muszą one również przechodzić regularne przeglądy (minimum raz do roku lub częściej) realizowane przez firmy i osoby do tego uprawnione. Skorzystaj więc z profesjonalizmu i wiedzy FIRE-STAFF. Skontaktuj się z nami już teraz.

Rodzaje hydrantów wewnętrznych

Hydranty wewnętrzne to urządzenia składające się z ręcznego lub automatycznego zaworu odcinającego, płaskoskładanego lub półsztywnego węża i prądownicy. Dostępne są również modele wyposażone w bęben lub zwijadło. Warto jednak wiedzieć, że wyróżniamy hydranty wewnętrzne:

  • hydranty DN 25 – dla stref pożarowych, w których istnieje zagrożenie dla ludzi. Są to takie kategorie jak: ZL I (dyskoteki, kina, teatry), ZL II (przedszkola, szpitale, domy opieki społecznej), ZL V (hotele, internaty);
  • hydranty DN 33 – do zabezpieczania garaży o ponad 10 stanowiskach parkingowych;
  • hydranty DN 52 – do zabezpieczenia przeciwpożarowego pomieszczeń przemysłowo-magazynowych.

 

Konieczność montażu hydrantów wewnętrznych regulują przepisy Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku. Dotyczą one ochrony przeciwpożarowej budynków, obiektów i terenów budowlanych.

Przykład: Hydranty wewnętrzne DN 25 wymagane są w budynkach większych niż 200 m². W przypadku kategorii ZL III (użyteczności publicznej niewliczone do ZL I i ZL II) i ZL IV (mieszkalne) obowiązek instalacji hydrantów wewnętrznych zależy od wysokości budynku i układu kondygnacji.

fire

Gdzie zlokalizowany powinien być hydrant wewnętrzny?

Z założenia hydranty wewnętrzne i zawory 52 powinny być montowane przy drogach komunikacji ogólnej. Oznacza to, że powinny one znaleźć się:

  • przy wejściach do budynków i klatek schodowych na każdej kondygnacji,
  • w przejściach i na korytarzach,
  • przy wejściach na poddasza,
  • przy wyjściach ewakuacyjnych z hal produkcyjnych i magazynowych oraz na otwartą przestrzeń.

 

Hydranty wewnętrzne muszą znajdować się na każdej kondygnacji lub w przypadku obiektów wysokich i wysokościowych należy montować po dwa zawory 52 na każdym pionie:
kondygnacji podziemnej,
kondygnacji położonej na wysokości powyżej 25 metrów.

Hydranty wewnętrzne – Przeglądy i kontrole

Konieczność wykonywania przeglądów hydrantów wewnętrznych określa rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719).

W trakcie realizacji przeglądów hydrantów wewnętrznych początkowo sprawdzamy lokalizację urządzeń, czyli to, czy są one zamontowane w odpowiednim miejscu i czy pozostawiony jest do nich odpowiedni dostęp. Następnie weryfikujemy czytelność instrukcji i oznakowania, sprawdzając też ich mocowanie do ściany.

Kolejny krok to analiza pracy hydrantu wewnętrznego (odpowiedni wypływ wody i sprawność węża). Weryfikujemy przy tym prawidłowy obrót bębna i skuteczność pracy zaworu.

Konserwacja hydrantów wewnętrznych obejmuje też kontrolę rurociągów i skrzynki hydrantowej. Po zakończeniu przeglądu oznaczamy hydrant zgodnie z przepisami (datą wykonania i terminem kolejnego przeglądu). Cały proces jest udokumentowany poprzez spisanie protokołu przeglądu.